Khô Cá Lóc d?o 2 n?ng không c?ng – 500g


130.000

  • Khô cá lóc d?o 2 n?ng không c?ng.
  • Khô ngon ch?t l??ng ???c làm t? cá còn s?ng.
  • Kích th??c cá v?a (2 – 3 con/500g).
  • ?óng gói, hút chân không túi 500g.
  • Ti?n l?i mang ?i n??c ngoài, sang tr?ng khi bi?u làm quà. ??c s?n ??ng Tháp.
  • Giao hàng t?n n?i toàn qu?c, thanh toán khi nh?n hàng.
  • Khô làm t?i nhà, cung c?p s? & l?, giá s? h?p d?n.
  • ?i?n tho?i (Zalo): 0939 303 106
Danh mục:

Khô cá lóc d?o 2 n?ng
Khi ??t chân ??n mi?n Tây th?c khách nào c?ng s? tìm cho mình vài con khô lóc mang v? làm quà cho ng??i thân.

Xem thêm: Khô cá ch?ch

Khô cá lóc 2 n?ng ?óng gói hút chân không b?t 500g

Khô cá lóc 2 n?ng ?óng gói hút chân không b?t 500g

Khô ngon, ch?t l??ng ???c làm t? cá còn s?ng

Trên th?c t? không ph?i ai ? mi?n Tây c?ng bi?t cách làm khô cá lóc ngon. ?? có ???c nh?ng con khô ngon thì khâu ch?n cá là quan tr?ng nh?t, tr?ng l??ng t? 400gr-600gr 1 con, cá quá nh? ho?c quá to s? không ngon.

Khô cá lóc d?o 2 n?ng không c?ng

Khô cá lóc 2 n?ng

??c bi?t mu?n khô cá lóc ngon ph?i làm t? cá còn s?ng, không ???c làm b?ng cá ch?t. Cá s?ng khi làm khô s? gi? ???c ?? day và v? ng?t thanh t? nhiên c?a cá, cá ch?t làm khô s? không ???c dai ngon, b?, có khi còn có h?u h?i ??ng.

Cách phân bi?t khô cá lóc s?ng và khô cá lóc ch?t:

Cá s?ng khi làm xong, ??p gia v? cho lên giàn ph?i, lúc này th?t cá có màu tr?ng trong , sau khi khô s? có màu h?i vàng vàng g?n nh? màu ??ng v?y.

Cá ch?t khi làm xong cho lên giàn ph?i th?t s? có màu h?i ?? h?ng khi ph?i khô s? có màu nâu ??m.

Nhi?u ng??i b?o r?ng khô cá lóc lên giàn ph?i có màu tr?ng là do ngâm thu?c t?y tr?ng, Utkhoca xin cam ?oan v?i m?i ng??i r?ng không c?n ngâm b?t c? th? gì h?t ch? c?n cá s?ng b?t lên, làm ngay thì cá t? nhiên s? tr?ng trong nh? v?y thôi, mình ?ã làm th?c t? r?t nhi?u l?n nên mình bi?t. M?i ng??i không nên nghe l?i ??n th?i mà nh?n xét sai v? s?n ph?m.

Th?t cá có màu tr?ng trong t? nhiên

Món ?n không th? thi?u vào các d?p l?, T?t

Khô cá lóc là món ?n ngon ti?n l?i không th? thi?u trong m?i gia ?ình c?a ng??i mi?n Tây khi vào d?p T?t c? truy?n c?a ng??i Vi?t.

??c bi?t, khô cá lóc d?o 2 n?ng ???c ch? bi?n thành nhi?u món ngon nh?: Khô cá lóc n?u canh chua b?p chu?i (hoa chu?i) ho?c c? chu?i; Khô cá lóc rim m?m ???ng; Khô cá lóc n??ng ho?c chiên vàng ch?m m?m me; Khô cá lóc tr?n g?i lá s?u ?âu, g?i xoài, g?i ngó sen, g?i n?m…

Khô cá lóc 2 n?ng d?o không c?ng

Khô cá lóc chiên vàng

G?i khô cá lóc

G?i khô cá lóc

Ch? bi?n khô cá lóc

———————————————
Khách mua Khô cá lóc d?o 2 n?ng  liên h?:
? Zalo: 0939 303 106
? Facebook: Út Khô Cá – utkhoca.com

Hãy là người đầu tiên bình luận cho sản phẩm “Khô Cá Lóc d?o 2 n?ng không c?ng – 500g”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chưa có bình luận nào