L?p X??ng T??i lo?i ngon nhi?u n?c, ít m? – 500g


125.000

  • L?p x??ng t??i 90% n?t, 10% m? thích h?p cho ng??i ?n kiêng và s? t?ng cân.
  • ?óng gói hút chân không b?t 500g.
  • Ti?n l?i mang ?i xa, sang tr?ng bi?u làm quà.
  • ??m b?o v? sinh an toàn th?c ph?m.
  • Cung c?p s? & l? s? l??ng l?n toàn qu?c.
  • Giao hàng toàn qu?c, nh?n hàng thanh toán.
  • ?i?n tho?i (Zalo): 0939 303 106
Danh mục:

Nh? các b?n bi?t trên th? tr??ng có 2 lo?i: l?p x??ng t??i và l?p x??ng khô, nh?ng l?p x??ng t??i ???c ?a chu?ng và s?n lùng nhìu nh?t, không ch? ???c làm t? nh?ng nguyên li?u t??i m?i, mà mùi v? c?ng th?m ngon và h?p d?n h?n nhi?u so v?i l?p x??ng khô.

Xem thêm: L?p x??ng t??i tr?ng mu?i

L?p x??ng t??i lo?i ngon nhi?u n?c, ít m? ?n không s? ngán

V?i s? phát tri?n c?a công ngh? hi?n ??i, l??t qua các trang Facebook hay các ?ng d?ng mua s?m trên ?i?n tho?i, b?n r?t d? dàng tìm ???c n?i bán l?p x??ng t??i nh?ng không ph?i n?i nào bán l?p x??ng t??i c?ng ngon và nhi?u n?c nh? b?n mong mu?n.

T? l? làm l?p x??ng t??i ?a ph?n là 70% n?t 30% m? ho?c 50% – 50% và v? ng?t. Nh?ng v?i t? l? nh? v?y s? khi?n b?n mau ngán, ?n 1 mi?ng s? không mu?n ??n mi?ng th? 2.

B?n yên tâm, l?p x??ng c?a Utkhoca.com là lo?i ??c bi?t v?i t? l? 90% n?t 10% m? (t? l? m? ít, v?a ?? ?? t?o ?? m?m cho d? ?n), v? m?n ng?t v?a ?n không quá ng?t, n?c nhi?u làm cho ng??i ?n không b? ngán, ??c bi?t là không ph?i s? t?ng cân trong các d?p l?, T?t. R?t h?p cho ng??i ?n kiên, s? t?ng cân, s? m?.

L?p x??ng t??i ?óng gói hút chân không

L?p x??ng t??i ?óng gói hút chân không

???c làm t? nh?ng nguyên li?u t??i ngon

L?p x??ng t??i làm t? ru?t v?a c?, ch? ?o?n ru?t v?a, không quá già c?ng không quá non c?a heo. Ru?t ???c c?o m?ng nh? l?p nilon, l?p x??ng t??i c?a chúng tôi làm b?ng ru?t heo t??i nên không h? có mùi d?u nh? l?p x??ng ki?u ng??i hoa làm b?ng ru?t heo khô nên d? b? ng?y mùi d?u.

Quy trình s?n xu?t gi? tr?n h??ng v? t? nhiên

Sau khi nh?i th?t ?ã tr?n vào, ru?t ???c ph?i r?i x?m cho h?t h?i ?? th?t d? ch?t l?i, ti?p ??n ?em r?a qua n??c ?m cho tan h?t m? còn sót l?i, sau ?ó cho l?p vào lò s?y ? nhi?t ?? thích h?p sao cho l?p x??ng t??i còn gi? ???c t?t c? h??ng v? c?a th?t, tiêu, h??ng r??u mai qu? l?.

L?p x??ng t??i

Quy trình s?n xu?t l?p x??ng t??i gi? tr?n h??ng v? t? nhiên

H??ng d?n s? d?ng và b?o qu?n

??i v?i l?p x??ng t??i ?ã ???c hút chân không, trong quá trình v?n chuy?n ?? ? nhi?t ?? phòng ???c 10 ngày, sau khi nh?n ???c hàng quý khách hàng vui lòng c?p ?ông trong ng?n ?á t? l?nh gia ?ình.

Khi ?n quý khách ch? c?n l?y ra l??ng v?a ?? ?n cho vào lu?c xâm x?p n??c kho?ng 10-15 phút r?i l??c b? n??c sau ?ó có th? ch? bi?n nhi?u món khác nhau nh?: l?p x??ng áp ch?o, khìa n??c d?a, l?p x??ng chiên tr?ng, c?m chiên trân châu, ho?c làm món ?n kèm v?i xôi m?n, pizza ,bánh mì, d?a chua ?i?u r?t r?t ngon.

Kính chúc quý khách ngon mi?ng.

B?a c?m v?i l?p x??ng

B?a c?m v?i l?p x??ng

Món c?m l?p x??ng

Ho?c chiên ?n v?i c?m

L?p x??ng ?n v?i bánh mì

B?n ?ã th? ?n sáng v?i món bánh mì k?p l?p x??ng ch?a?

Món l?p x??ng khìa

Và ?ây là l?p x??ng khìa

L?p x??ng khìa áp ch?o

…l?p x??ng khìa áp ch?o

Video l?p x??ng khìa áp ch?o

———————————————
Khách mua L?p x??ng T??i  liên h?:
? Zalo: 0939 303 106
? Facebook: Út Khô Cá – utkhoca.com

Hãy là người đầu tiên bình luận cho sản phẩm “L?p X??ng T??i lo?i ngon nhi?u n?c, ít m? – 500g”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chưa có bình luận nào