Khô cá

Út Khô Cá cung cấp các loại khô cá miền Tây: Khô Cá Lóc 2 nắng, Khô Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, Khô Cá Sặc Bổi 2 nắng thịt dẻo, Khô Cá Chỉ Vàng, Khô Mực, Khô Gà Lá Chanh, Khô Cá Chạch, Khô Nhái An Giang…

 

Tổng cộng tìm thấy 7 sản phẩm