Mắm

Mắm miền Tây, được nhiều người yêu thích: Mắm Tép Đu Đủ, Mắm Cá Lóc, Mắm Cá Sặc, Mắm Cá Chốt, Mắm Cá Linh. Ngoài ra còn có Mắm Ba Khía và Ba Khía Muối (Mắm ba khía chưa trộn)…

 

Tổng cộng tìm thấy 6 sản phẩm