UTKHOCA.COM – Giới thiệu đến bạn bè gần xa trên mọi miền tổ quốc, những món ăn dân dã, bình dị mà thân thương gắn liền ký ức, tuổi thơ của miền quê:

 • Lạp xưởng tươi, Lạp xưởng trứng muối
 • Bánh phồng tôm
 • Khô cá lóc
 • Khô cá điêu hồng
 • Khô cá chạch
 • Khô nhái
 • Khô cá sặc…

Ngoài ra còn có các loại mắm Miền Tây

 • Mắm tép đu đủ
 • Mắm ba khía
 • Mắm cá linh
 • Mắm cá sặc
 • Mắm cá lóc
 • Mắm cá chốt…